Szemelvény a Magunkért és Utódainkért program tartalmából

Készítette:
2013. május 09.

Egyesületünk a víziójában és a küldetésében megfogalmazta azokat a célokat, terveket, melyek megvalósítása érdekében hozta létre a programját, a Magunkért és Utódainkért Programot. Ez a program a megfogalmazott vízió megvalósításának a kivitelezési koncepciója.

A Magunkért és Utódainkért Program tartalmának összeállításánál arra törekedtünk, hogy a hitünk és a tapasztalataink alapján a lehető legteljesebb tartalmat állítsuk össze. Annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy a programban megfogalmazott elképzelések sok pontjának sikeres teljesítése messze túlmutat az Egyesület lehetőségén, keretein, és hatáskörén. Jelen szemelvényünkben egy rövid összefoglaló tájékoztatót nyújtunk az Egyesület jövőképének a megvalósítási koncepciójából.

A „ Magunkért és Utódainkért” Program alappillérei a következők:

 • Szeretnénk elérni, hogy az emberek testileg és lelkileg egészségesen éljenek, ne legyenek betegek és időskorra is fiatalos energiával rendelkezzenek! Szeretnénk, ha az Egyesületünk tagjai elsajátítanák és így rendelkeznének az egészséges életmód kultúrájával.
 • A szükséges más szemlélethez és a testi- lelki egészség eléréséhez elengedhetetlen, hogy a gondolataink is rendben legyenek! Szeretnénk, ha olyan értékek kerülnének előtérbe, mint az emberség, a tisztelet, az alázat, a segítőkészség, az összefogás, vagy akár a szeretet.
 • Fontos, hogy az emberek megértsék, hogy nem mindegy, hogy mit esznek és nem mindegy, hogy mit isznak! Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy sokáig, egészségben élhessünk! Szeretnénk elérni, hogy az Egyesületünk tagjai elsajátíthassák és így rendelkezzenek a számukra megfelelő táplálkozási kultúrával!
 • Tenni szeretnénk a gyermekeinkért, hiszen bennük van a jövő! Éppen ezért fontos a család, a saját példán keresztül történő vezetés, példamutatás, ami elengedhetetlen a gyermekeink és egyben a saját jövőnk szempontjából.
 • Szeretnénk elérni, hogy az Egyesületünk tagjai rendelkezzenek egészséges fogyasztói kultúrával és sajátítsák el a környezettudatos gondolkodás ismérveit!
 • Célunk a pénzügyi kultúra fejlesztése a társadalom minden színterén. Szeretnénk elérni, hogy az emberek rendelkezzenek pénzügyi kultúrával és értő módon kezeljék pénzügyeiket!
 • Fontos alappillér a számunkra az életvezetési ismeretek oktatása, tanítása és kiterjesztése a társadalom egészére, kicsiktől nagyokig.

 

 1. 1.   Szeretnénk elérni, hogy az emberek egészségesen éljenek és sajátítsák el az egészséges életmód kialakításának alapismereteit!

A teljes boldog emberi lét elképzelhetetlen egészség nélkül! Az egészség nem pusztán azt jelenti, hogy nem vagyunk betegek, s nem csupán a fizikai test tökéletes működését jelenti, hanem azt is, ha harmóniában élünk környezetünkkel, családtagjainkkal, barátainkkal és saját magunkkal. Egészséges az, ha mindenki rájön arra, hogy egyszerűbb és olcsóbb megőrizni az egészséget, mint visszaszerezni azt! A magyar állam számára a legolcsóbb és legeredményesebb egészségstratégiai koncepció az lenne, ha az egészségügy a megelőzésre, a prevencióra, az egészség megtartására épülne! Minél egészségesebbek az emberek, annál kevesebbet kell az egyénnek, a családoknak és az államnak is az egészségügyre, a betegségek kezelésére költenie!

Az Egyesületünk programjának a koncepciója a prevencióra, az egészség megtartására és visszaszerzésére és így egy egészséges társadalom lehetséges létrehozására épít.

Mindenki tudja, hogy a testileg és lelkileg beteg emberekkel, beteg családokkal nagyon nehéz egy egészséges életszemléletet, egészséges társadalmat kialakítani, létrehozni!

Ezért a Program a képzésein keresztül konkrét lépéseket, koncepciókat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a beteg és a betegeskedő emberek visszakerüljenek a társadalomba és visszaszerezzék az egészségüket.

A képzéseink során egyaránt gondolnunk kell azokra, akik egészségesen élnek és azokra, akik szeretnének egészségesen élni. Az egészségmegőrzés és az egészség megszerzésének finanszírozása egy fontos stratégiai kérdés, hiszen az állam hiányzó szerepvállalása következtében ezen a területen is nőni fog az öngondoskodás jelentősége. Éppen ezért az is egy életvezetési kérdés, hogy az egészségmegőrzést és a pénzügyi kultúrát miként tudják az emberek az öngondoskodás jegyében együttesen alkalmazni. Ezeknek a céloknak a megoldására is utat mutat a Magunkért és Utódainkért Program.

Programunk törekszik arra, hogy az egészséges életszemlélet ismertetésével, a megfelelő oktatások és a koncepcióban megfogalmazott programok lebonyolításával lehetőséget biztosítson az embereknek arra, hogy megtanulhassák, az egészséges életmód alap kritériumait és meg tanulhassák helyreállítani és egy állandó egészséges szinten tartani az egészségi állapotukat! Eljött az ideje annak, hogy mindenki rájöjjön, hogy mindennek az alapja a testi – lelki egészség megléte!

 

 1. 2.   Az egész programunkat csomagoljuk be emberséggel, tisztelettel és szeretettel!

 

Eljött az ideje annak, hogy mindenki belássa, hogy csak korrekt, tisztességes, emberséges és etikus magatartással lehet hosszú távon is működő eredményes és becsületes egyéni, társadalmi és gazdasági sikereket elérni.

Ön most egy minden szempontból rendhagyó kommunikáció résztvevője. Nem megszokott az, hogy az élet megváltoztatásáról, a félelem és betegség nélküli egészséges életről, a helyes életvezetésről, a méltósággal teljes emberlétről beszéljünk. Különös, ha az információk áradatában olyan szavak kapnak kiemelkedő helyet, mint az „ember”, az „egészség”, a „hit”, a „család”, a „tisztesség”, a „szeretet”. Mint látni fogja, a programunk ilyen, az emberekhez, az emberekről, az emberekért szól. Szokatlan az egyszerű, gondoskodó emberi szó. s szokatlan, hogy nem pusztán általános célokat közvetít, hanem egy teljes életszemléletet, egy új, egészséges élet felépítését, egy szebb jövő közvetítését.

A Magunkért és Utódainkért Program egyik célja, hogy egy tisztességes, az emberi értékeket is magában hordozó szemléletmódot közvetítsen. Szeretnénk elérni, hogy „emberi”, és az összefogásra, az egységre épülő értékrend legyen a meghatározó Magyarországon!

 

Fontos, hogy újra higgyenek az emberek! Fontos, hogy újra legyen jövőképe a lakosságnak! Ehhez viszont hiteles, becsületes, példamutató életvitellel rendelkező emberekre, vezetőkre van szükség!

 

 1. 3.   Szeretnénk elérni, hogy az Egyesületünk tagjai elsajátíthassák és így rendelkezzenek a számukra megfelelő táplálkozási kultúrával!

A szervezetünk legkisebb szervezeti egysége a sejt. Amennyiben a sejtjeink egészségesek, akkor a szöveteink is azok, ha a sejtjeink és a szöveteink is egészségesek és jól működnek, akkor a szerveink is jól működnek, azaz egészségesek. Ehhez viszont szükség van táplálékra, azaz étkezésre, valamint folyadékbevitelre, azaz vízre. Ez a tény előirányozza, hogy az egészség fenntartásához egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszünk és hogy mit iszunk!

Az elfogyasztott ételek és italok építhetik, támogathatják testünk működését és akár a nem megfelelő táplálékbevitel következtében rombolhatják is azokat! Általános az a helyzetkép, hogy az emberek egyre kevesebbet mozognak, sportolnak, viszont ezzel együtt egyre több táplálékot fogyasztanak. Sőt a táplálékok zöme olyan élelmiszerből készül, ami az állandó eladási kényszer és árverseny miatt nem az egészséges szervezet táplálását szolgálja. A betegségek zöme a nem megfelelő táplálkozás és a kevés tiszta víz fogyasztása miatt alakul ki, azaz jön létre. Ezért tartja az Program stratégiailag is fontosnak, hogy az életvezetési ismeretek átadásaként minden egyesületi tag részesüljön olyan képzésben, oktatásban, mely során a résztvevők elsajátíthatják az egészséges táplálkozáskultúra legfontosabb ismérveit, irányait! Ezeknek az ismereteknek az alkalmazása kihat az életkorunkra, az öregedés mértékére, a szervezet leépülésének a mértékére, gyakorlatilag mindenre, ami fontos a számunkra.

 1. 4.   Tenni szeretnénk a gyermekeinkért, hiszen bennük van a jövő! Fontos a család, a példamutatás, ami elengedhetetlen a gyermekeink és a saját jövőnk szempontjából!

Hiába írnánk arról, hogy szükség van az iskolarendszer átalakítására, megreformálására, hiába írnánk arról, hogy szükség van egy gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi programra, mert ez nem a mi dolgunk, nincs rá eszközünk, lehetőségünk, hogy ezért dolgozhassunk.

Azért viszont tudunk tenni, hogy az Egyesületnek a fiatalok is tagjai lehessenek, ők is kaphassanak a szüleiken keresztül, vagy akár közvetlenül is segítséget, támogatást. A fiatalok is kaphatnak az életkori sajátosságaiknak megfelelően képzéseket, részesülhetnek életvezetési ismeretek elsajátításában, melyek segítségével sikeresen tudnak felkészülni az önálló, saját életükre. Fontos, hogy a gyermekek felnevelésük során felkészülhessenek az életre és képesek legyenek a saját életüket önállóan irányítani!

A jövő generációját csak úgy tudjuk felnevelni, ha változtatunk nevelésükön és taníttatásukon, mert a ma gyermekei már másmilyenek, mint amilyen a mi korosztályunk volt. Ezért a Magunkért és Utódainkért Program egyik legfontosabb feladata, hogy a gyermekeink is rendelkezzenek életvezetési ismeretekkel, az egészséges életmód kultúrájával, egészséges felnőttek legyenek, mozogjanak, sportoljanak és egészségesen táplálkozzanak. Reális célja lehet a mai fiataloknak, hogy betegségek nélkül élhessék az életüket és egy fiatalos és hosszú életkort éljenek meg.

 

Sajnos az elmúlt évek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a családszerkezetek felbomlóban vannak, pedig a család jelenti a társadalom legkisebb szervezeti egységét. A szeretetet és az összetartozást sajnos legyőzi a túlélésért, az anyagi problémák kezeléséért folytatott hadviselés. A család tagjai keveset vannak együtt és a nehéz élet, valamint a hitelekben eladósodott családok összetartó ereje megbomlik, ennek következtében darabjaira esnek szét. Így a gyerekek elveszítik a családi képet és mintát, és a család által korábban oly sokszor garantált biztonságot.

 

Hiába írnánk arról, hogy szükség lenne egy családtámogató szociális hálóra, egy szociális rendszer intézményére, a szegénység megszűntetésére és ezzel elérhető lenne a családok szétesésének megállítása, mert ez sem a mi dolgunk, nincs rá eszközünk, hatásunk!

Viszont azt állítjuk, hogy a Programunk törekszik arra, hogy az életvezetési ismeretek átadásával megteremtse a boldog és egészséges, harmonikus család felépítésének a lehetőségét, ami visszaadja az embereknek a biztonságot és a család összetartó erejét.

 

A családhoz tartoznak az idősebb, nyugdíjas emberek, családtagok is, akik rengeteg élettapasztalattal és tudással rendelkeznek. Az életvezetési ismereteken belül nekik is indítunk programokat, ANTI – AGING Akadémia keretein belül, hiszen a mai tudomány állása szerint elérhető a fiatalos, betegségektől mentes időskor!

 

 1. 5.   Egy egészséges fogyasztói kultúra és egy környezettudatos gondolkodás kialakítása.

 

Az emberiség komoly kihívások előtt áll. Az eddigi fejlődés két fontos eleme, a viszonylag stabil éghajlat és az olcsó, nagy mennyiségben elérhető energiaforrások egyre labilisabbá válnak. Az energiafogyasztáshoz kapcsolódó széndioxid kibocsátás mértéke akkora, hogy hatással van a Föld klímájára, nagyon nehezen megjósolható helyi és lokális klímaváltozást idéz elő. A hagyományos fosszilis energiahordozók ára rohamosan nő és hozzáférésük is bizonytalanabbá válik. Logikusnak tűnik, hogy a meteorológusok előrejelzése, és a fosszilis energiaforrások ellátás biztonságának romlása miatt energiatakarékossági intézkedések mellett döntsünk. Ezért is fontos a FÖLD védelme és a környezettudatos gondolkodás!

A Magunkért és Utódainkért Program nagyon részletesen foglalkozik az energia felhasználás olcsóbb, környezetkímélőbb és a kiszolgáltatottságot minimálisra csökkentő koncepciójával. Vannak olyan alternatívák, melyek felhasználásával, sokkal olcsóbban lehet fűteni és hűteni a lakást, mely megtakarítás fedezni tudja az egészséges életmódhoz szükséges forrásokat, illetve a gyermekeknek az egészséges felneveléséhez szükséges költségeket!

 

Hiába mondanánk, hogy a programban megfogalmazott elképzelésekkel jelentősen tudjuk csökkenteni az állami kiadásokat, valamint javítani tudjuk az ingatlan állomány értékállóságát és új munkahelyhez tudjuk juttatni a munkanélkülieket, mert ez sem a mi dolgunk, nem a mi feladatunk. Viszont azt meg tudja tenni az Egyesület, hogy tagjai számára az Életvezetési ismeretek átadásával megtanítja a környezettudatosság ismérveit és bemutatja az ennek a gondolkodásnak, a családra és a családi költségvetésre gyakorolt pozitív hatását!

A programban megfogalmazott célunk, hogy az Egyesület tagjai élhessenek azzal a lehetőséggel, hogy szándékuk szerint tudják felújítani az ingatlanjukat, tudják kihasználni az alternatív energiák nyújtotta anyagi és egyéb előnyöket és ezzel védjék a természetet és kisebb kiadásokkal éljék az életüket!

 

A környezettudatossághoz tartozik az is, hogy tudatosan vásárolunk, csak azt vásároljuk meg, amire ténylegesen szükségünk van és nem a reklámok irányítják az életet, hanem az élet diktálja a reális szükségletet. Az Életvezetés Akadémián mindenre kiterjedő képzési programmal segítjük az Egyesület tagjait abban, hogy ebben a témakörben is jártasak legyenek.

 

 1. 6.   Pénzügyi kultúra fejlesztése a társadalom minden színterén.

A pénzügyi kultúra fejlesztése rövid, közép és hosszú távon egyaránt jelentős kiadáscsökkentést jelent minden család számára. Nem engedhető tovább, hogy minden ismeret nélkül írjon alá a lakosság pénzügyi szerződéseket és elavultabbnál elavultabb megoldásokat „vásároljanak” meg az emberek, mint mondjuk boltban egy kiló kenyeret.

 

Álláspontunk szerint a pénzintézeteknek olyan termékeket kellene forgalmazniuk, melyek az ügyfelek élethelyzeteihez igazodnak, és az élethelyzeteik megoldását, életüket támogatják!

 

Elméletileg a pénzügyi szektor minden egyes résztvevőjének elemi érdeke a pénzügyi kultúra fejlesztése, mert csak tudatos pénzügyi döntésekkel, a családok élethelyzetéhez igazodó szolgáltatásokkal együtt lehet javítani a társdalom és azon belül a családok anyagi helyzetén.

Álláspontunk szerint Mindenkinek meg kell értenie, hogy nem az ügyfelek vannak a bankokért és a biztosítókért, hanem a bankok és a biztosítók vannak az ügyfelekért! Ebben a kapcsolatban a lakosság nem kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, mert az finanszírozhatatlanná teszi az egész társadalmat, a gazdaságot és az egész országot!

Ebben is szeretne az Egyesület a tagjainak segítséget nyújtani azzal, hogy az Életvezetési Akadémia keretein belül komoly hangsúlyt fektet a pénzügyi kultúra oktatására.

 

Egyre nő Magyarországon a nyugdíjasok száma, amelyet nagymértékben előidéz a „Ratkó korszak” gyermekeinek leendő nyugdíjba menetele. Ez nemcsak az egészség terén jelent kihívásokat, hanem az anyagiak terén is, mert nagyon alacsony nyugdíjakat kapnak az idősek, amiből nagyon nehezen tudják fenntartani az életüket!

 

Hiába mondanánk, hogy azonnal meg kell oldani a magyarországi nyugdíjhelyzet stabilitását és egy új, mindenki számára elfogadható rendszer felépítését, mert nincs rá eszközünk, és módunk. Annak ellenére ez így van, hogy mindenki tudja, hogy ez egy állami feladat.

Az Egyesület a programjában megfogalmazottaknak megfelelően annyit tud tenni, hogy a nyugdíj előtt állókat megfelelő eszközzel és képzéssel látja el annak érdekében, hogy lehetőleg ne járjanak úgy, mint a már nyugdíjba vonultak

A pénzügyi kultúra fejlesztésének sok területe van, és arra törekszünk, hogy az általunk kidolgozott koncepciók a társadalom sok szintjén jelentkező problémák megoldására alkalmazhatóak és megvalósíthatóak lehessenek, hiszen ezzel lehetőség nyílik a kiszolgáltatottság, a létbizonytalanság és a szegénység megszűntetése!

 

 

 1. 7.   Életvezetés oktatása, tanítása és kiterjesztése a társadalom egészére kicsiktől nagyokig.

 

Az ÉLETVEZETÉS magába foglalja a pénzügyi kultúra használatát és ismeretét, az egészséges életszemléletet, a megfelelő táplálkozáskultúrát, a környezettudatos gondolkodásmódot, gyermekeink felnevelésének a módját, a megfelelő fogyasztási kultúránkat, a pozitív gondolkodás ismérveit, az emberekhez fűződő kapcsolatunkat és az életünkkel kapcsolatos mindennemű döntésünket. Az ÉLETVEZETÉS tehát nem más, mint életünk tudatos irányítása. Minden cél, minden jövőbeli elképzelés elérhető és teljesíthető a megfelelő életvezetési ismeretekkel. Viszont ezt sajnos nem tanítják az embereknek, családoknak, így természetes, hogy sokan képtelenek úrrá lenni a saját életükön.

 

Az iskolai tanulmányaink során sok mindent megtanulunk, amit az életben soha nem használunk, viszont sok olyan ismeret van, amit nap, mint nap tudnánk használni, de az iskolákban nem tanították és nem is tanítják!

 

Az életvezetési ismereteket ÉLETVEZETÉS AKADÉMIA keretein belül oktatjuk tagjainknak, valamint ANTI – AGING AKADÉMIA keretein belül segítjük tagjainkat ahhoz, hogy ha 50 év alattiak, akkor prevencióként tenni tudjanak az öregedés ellen, míg az 50 év felettiek, pedig akár vissza is fordíthassák azokat az élettani folyamatokat, melyek az öregedés jeleit, tüneteit adják.

 

Az Egyesületünk programja törekszik arra, hogy megismertesse az emberekkel az életvezetés fogalmát és fontosságát, valamint annak alkalmazhatóságát!

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Megosztás:

Copyright © Szövetség egy Új Világért.