Levél mindenkihez

Készítette:
2012. március 26.

KÖZÖS ÉRTÉKEINK

Nem hiszek a véletlenekben. Az, hogy Ön most olvassa egyesületünk vízióját, programját, számomra azt jelenti, hogy Önnek és nekünk találkoznunk kellett. Azt jelenti, hogy a két út, az Ön útja és az egyesületünk útja szükségszerűen összekapcsolódik egy ponton, s hogy ez mindkét fél számára fontos pont lehet. Nem állítom, hogy az ebben a programban leírtak megváltoztatják az életét, de azt igen, hogy erre a valóságos esély lehetősége mindenképpen fennáll.  Bízom benne, hogy az egyesületünk programja képes arra, hogy jobbá tegyen emberi sorsokat, sok magyar család életét.

Ha végigolvassa a Magunkért és Utódainkért Program szemelvényét, remélem, egyetért majd ezzel a kijelentéssel. Ebben a programban a legfontosabb értékeinket, gondolatainkat foglaltuk össze, olyan értékeket, amelyek hitünk szerint, az Ön számára is jelentőséggel bírnak.

Ön most egy minden szempontból rendhagyó kommunikáció résztvevője. Nem megszokott az, hogy az élet megváltoztatásáról, a félelem és betegség nélküli egészséges életről, a helyes életvezetésről, a méltósággal teljes emberlétről beszéljünk. Különös, ha az információk áradatában olyan szavak kapnak kiemelkedő helyet, mint az „ember”, az „egészség”, a „hit”, a „család”, a „szeretet”. Szokatlan az egyszerű, gondoskodó emberi szó, s szokatlan, hogy nem pusztán általános célokat közvetít, hanem teljes életszemlélet, egy új, egészséges élet felépítését, egy szebb jövő közvetítését.

Mint látni fogja, a programunk ilyen, az emberekhez, az emberekről az emberekért szól. Rendhagyó a kommunikációja, üzenete, ars poeticája. Ez nem is lehet másként, hiszen rendhagyó az a cél, amelyet maga elé tűzött. A testi – lelki egészséggel való bánásmód a magyar emberek magánügye volt, a megfelelő ismeretek hiányában a családok nem tudtak olyan döntéseket hozni, amelyek az egészséges lét elérését segítették volna. Az a kérdés pedig nem kapott megfelelő hangsúlyt, hogy ezt a hiányzó egészségnevelési műveltséget meg kellene adni mindenki számára.

Egyesületünk jól tudja, hogy ez a mi feladatunk! Ezért tűztünk társadalmi célokat magunk elé, s abban tekintjük magunkat elkötelezettnek, hogy a magyar emberek megfelelő, biztonságot nyújtó szociális környezetben, értő módon tudják kezelni életüket, egészségmegőrzésüket és pénzügyeiket, sajátítsák el az egészséges életmód alapelveit, a környezettudatos gondolkodást, az egészséges táplálkozás alapkövetelményeit, s gyermekeiket is ebben a szellemben, szeretetben nevelhessék.

Egyesületünk vezetőjeként kijelentem, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy minden magyar ember számára szerethető környezet legyen Magyarország, ahol lehetőség nyílik mindenkinek önmaga kiteljesítésére, egy egészséges élet létrehozására. Tenni akarunk azért, hogy mindenki megkaphassa természetes járandóságát: az anyagi biztonságot, az egészséget, a betegségektől mentes életet, nyugalmat és békességet.

Tudatosan vállaljuk ezt az úttörő szerepet, az ezzel járó felelősséget és áldozathozatalt, mert hisszük, hogy az emberek élete jobbá tehető. Tudjuk, hogy összefogással, egységben, közös áldozatvállalással el tudjuk érni a kitűzött célokat!

Köszönöm, hogy megismerte az elképzeléseinket.

Szövetség Egy Új Világért Egyesület nevében:

Balázs Attila

Elnök

 

 

Megosztás:

Copyright © Szövetség egy Új Világért.